Zoti është i plotfuqishëm: Shërohet nga kan.ceri djali i vogël që për.loti botën

Zoti është i plotfuqishëm: Shërohet nga kan.ceri djali i vogël që për.loti botën

I v.ogli që për.loti botën tre vite më parë është shë.ruar nga ka.nceri. Nëna, e cila publi.koi foto.grafinë, duke treguar djalin e saj të vogël që e ngush.ëllonte motra e tij e madhe, duke u kuj.desur për të, ka zbu.luar se ai tani ka fituar bet.ejën nga le.uçe.mia.

Në shtator 2019, Kai tlin Bur.ge nga Princ.eton, Texas, postoi fotografi të djalit të saj Be.ckett, atëherë katër vjeç, duke u ngus.hëlluar nga mo.tra e tij e madhe Au.brey, atëherë pesë vjeç, teksa vi.llte mbi një tu.alet që vinte si pas.ojë e tr.ajt.imit me kim.iotera.pi.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Ajo tha në atë kohë që Aub.rey e mbante vëllain e saj më të vogël në kr.ahë dhe e ven.doste në sht.rat, ndërsa ai ishte shumë i do.bët për të ec.ur. Be.ckett, e cila u di.agno.stikua me leu.çemi li.mfobla.stike ak.ute në moshën dy vjeçare në prill 2018, kaloi shumë muaj në sp.ital duke bërë ki.miot.erapi.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Megjithatë, nëna e tij tani ka zbuluar se djali i saj është shë.ruar dhe është në shkollë. Një video e tregon atë duke i rënë kam.banës në sp.ital javën e kaluar për të shë.nuar një kapitull të ri në je.tën e tij.

Nëna e tre fëmijëve, e cila është e mar.tuar me Matt.hew dhe ka një vajzë më të vogël, Chan.dler, vendosi të publikojë imazhet e dhim.bshme në vitin 2019 për të treguar rëndësinë e familjes në kohë kr.ize, thotë ajo.

Kait/lin shton se Au/brey, tani shtatë vjeç, ende luan rolin e mbrojtësit, duke zbul.uar se vëllezërit e motrat kanë kri.juar një lidhje të pazëvendësueshme për shkak të sëm.undjes së Beckett.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Aub.rey kishte një ndikim kaq të madh për ta ndi.hmuar atë të kalonte këtë. Ata krijuan një lidhje që vetëm vëllezërit e motrat e kanë, të cilën as nuk mund ta zëvendësoja.