Xhamia Përfshihet Nga Flak ët E Mëdha, Por Mrekulli Ndodh: Të Gjithë Janë Mirë, Allahu është I Madh! - Lajme-Javore