Pas Heqjes Së Recip Rocitetit Për-leshje Ma-sive Në Veri Të Mitrovicës, Lën-dohet Edhe Një Po Lic - Lajme-Javore