Vendosi Kamera Në Shtëpi, U Tm,Errua Kur E Pa Çka I Bënte Kujdestarja Nënës Plakë (Video) - Lajme-Javore