Sa Herë Që Të Jesh I Mërzitur, Apo Në Hall, Mos H Umb Kohë, Thuaj Këtë Lutje Profetike Që Të Gjesh Zgjidhje,qetësi Dhe Shpresë. - Lajme-Javore