Reagon BFI: Nëse Vihet Ore Policore Per Bajram Behet Me Qellim Nga Institucionet, BFI Nuk Merr Pergjegjesi Per Pezullimin E Faljes Se Bajramit! - Lajme-Javore