PSG-Bayern Munich; Petrodollarët Kundër Mrekullisë Së Flick - Lajme-Javore