Prindërit Puthin Për Herë Të Fundit Vajzën E Tyre, 30 Minuta Më Vonë Ndodh Mrekullia - Lajme-Javore