Prinderit E Bra.ktisen Per Shkak Te Pamjes Se Saj, Por Doktori E Bir.esoi Dhe Ja Si Duket Ajo Tani Eshte E Ve.shtire Per Tu Besuar - Lajme-Javore