Përse Allahu I Lartësuar E Krahasoi Dynjanë Me Ujin? Do Të Mahnitesh Nga Ky Shembëllim… - Lajme-Javore