PËRL-ESHJE NË MES TË POLICISË DHE QYTETARËVE PARA KUVENDIT TË KOSOVËS - Lajme-Javore