Pandemia kura/ Cmendet cmimi i ilaceve an tiCovid

Pandemia kura/ Cmendet cmimi i ilaceve an tiCovid

Disa ilace ekzistuese mund të na ndihmojnë në përballimin e pand emisë së koronavi rusit teksa pre sim vak sinën.

Por çmimet e larta nga kompanitë farmaceutike me siguri do të nënkuptojnë se, edhe nëse këto ilaçe vërtetohen të jenë efektive, shumë njerëz të sëmurë nuk do të arrijnë tër përfitojnë trajtimin e tyre, thotë “The Gua rdian”.

Duke cituar një studim të publikuar këtë muaj nga Jou rnal of Vi rus Eradi cation, gazeta thotë se nëntë prej ilaceve të identifikuara si trajtime të mundshme për Covid-19, janë në faza të ndryshme të provave klinike në nivel glo bal. Ekipi i studiuesve hodhi një shikim edhe mbi cmimet me të cilat shiten ato në vende ku të dhënat ishin të disponueshme.