Nxënësit Që Pë.rloti Botën: “Më Quajnë Të Shë.mtuar Dhe Ta.llen Me Hundën Time” - Lajme-Javore