Nuk është Në Medine, Por Në Prishtinë - Lajme-Javore