Nga 20 Nëntori E 3 Dhjetor Këto Marrin BEKIM Nga Universi. Oh Sa Lèk E Fat! - Lajme-Javore