Nëse Allahu do të na fal në Ditën e Gjykimit, a do na kujtohen neve mëkatet e bëra në këtë botë?

biricik sevdamiz 696x282 1

Pyetja: 
Nëse Allahu do të na fal në Ditën e Gjykimit, a do na kujtohen neve mëkatet e bëra në këtë botë?

Përgjigjja: E nderuar, nuk duhet të lodhemi me këtë çështje, pra me çështjen se a do të na kujtohen mëkatet tona pasi të na i falë Allahu xh.sh., por duhet të lodhemi dhe shqetësohemi me çështjen se a thua do na falë Allahu xh.sh., a thua ne e kemi arritur kënaqësinë e Allahut xh.sh., e kur të na falë mëkatet tona më pas nuk ka krizë. Inshalla Allahu xh.sh. i mëshiron dhe i falë të gjithë besimtarët islam të gjallë apo të vdekur që janë.

 

Hoxhë Jusuf Zimeri