Mrekullit Shkencore Ne Kur an Që U Mahniten Shken cetaret E Amer ikes..(VIDEO)

Mrekullit Shkencore Ne Kur an Që U Mahniten Shken cetaret E Amer ikes..(VIDEO)

Ju sjellim videon ne te cilin do te shikoni disa mrekulli shken core ,Video quhet keshtuh 20 Mrekullit shkencore në Kur anin e Sh.enjtë qe u mahniten shkencëtarët e Amer ikës dhe Evr opës ..

Ju ftojm ta shikoni videon qe do ju shffaqeet pak me poshte .. duke shty.pur ne fotot më poshte (FOTO ose VID.EON).Ju Faleminderit shume