Mihrije Braha Me Masa Të Rrepta Kundër Korones, ‘dezinfekton’ Edhe Bukën - Lajme-Javore