Me ardhjen në pushtet, do të ndalohet “Ezani” nëpër xhami…

Me ardhjen në pushtet, do të ndalohet “Ezani” nëpër xhami…

Prej orës 12:00 deri më ora 12:20 në Fakultetin e Drejtësisë, PATJETËR duhesh ti p auzosh li gjeratat në qoftëse/Pak sekonda pasi ta kaloni marke.tingun shfaqen pamjetLEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE.

nuk dëshiron të marrish nde zje në telat e zërit përshkak të thirrjes së lartë të zërit të inçizuar të hoxhës çka lishohet nga xhamia përballë….aq nga respektimi i li gjit për lejimin e de cibelit në hapsirën publikeLEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE.