Liberta Në Natyrë, Pak E Ulur, Pak E Shtrirë - Lajme-Javore