Ky Shkrim Eshtë Vetem Per Ato Të Cilet I Kanë Prindërit E Tyre Gjalle Akoma - Lajme-Javore