Koronavirusi u bë per kontrollin e njerezimit, pas saj fsh ihet  teoria e frik shme që po qarkullon në Gjer mani

Koronavirusi u bë per kontrollin e njerezimit, pas saj fsh ihet teoria e frik shme që po qarkullon në Gjer mani

Disa politikanë gje rmanë kanë shprehur shqetësimin, se teoritë konspirative mbi pandeminë e Coronës kanë mbërritur ndërkohë në mesin e shoqërisë gjermane. Ata kërkojnë kundërvënien ndaj informacioneve të rreme.

Disa politikanë gje rmanë kanë paralajmëruar në fundjavë nga shtimi i teorive konspirative në kohët e koronës.

“Përfytyrimi, se pandemia është shkaktuar qëllimisht, për të kontrolluar popullin, dhe se pas kësaj fshihet Bi ll Gat es apo fuqi të tjera të errëta, po arrin deri në mesin e shoqërisë”, i tha ministri i Punëve të Brendshme të landit të Tyringisë, Georg Mai er (SPD) revistës gjermane “Der Spi egel”. “Në këtë pikë protesta kthehet shpejt në antise mitiste.”

Shqetësim përbëjnë për kreun e Konferencës së Ministrave të Punëve të Brendshme të Landeve” gjermane edhe demonstratat aktuale. “Kur njerëzit ushtrojnë kritikë, natyrisht që nuk ka asnjë problem”, tha Ma ier. “Ajo që na ala rmon është përpjekja e ekstr emistëve për të marrë peng protestat.” Politikani socialdemokrat kërkon ta vërë këtë temë në axhendën e takimit të ardhshëm të ministrave të Punëve të Brendshme.

Luftë informacioni në mbarë botën

Kurse senatori për çështjet e brendshme, Andre as Gei sel, SPD tha për të ashtuquajtu rat demonstratat e higjienës. “E rre zikshmja aty është që këta persona arrijnë edhe njerëz që janë besnikë të kushtetutës.” Ata instrumentalizohen kështu për përhapjen e teorive konspi rative.

Markus Kerber, sekretar shteti në Ministrinë Fe derale të Punëve të Brendshme vëren „një luf të informacioni në mbarë botën” për shkak të pandemisë. Po ashtu vihet re edhe një rritje e dezinformimit e propagandës nga jashtë. Ndërkohë teoritë konspirative përhapen edhe brenda vendit. „Kundër kësaj ne duhet të veprojmë me fakte, transparecë dhe mbrojtjes e shkencës”, tha Kerber. Krizat afatgjata janë terren i mirë ushqyes për teoritë konspirative.

/DW/