Kerkonin Të Bënin Fëmijë, Pas 4 Vitesh Mjeku U Thotë Se Gruaja Është Ende E… Vi.Rgjër! - Lajme-Javore