“Karantinë Totale Në Të Gjithë Vendin Ose Do Kemi 10 Mijë Vde Kje Në Muaj” - Lajme-Javore