I Madhi Reshat Arbana Ka Pasur Raporte Të Këqija Me Djalin Rrëqethte Me Fjalët Kur E Tregonte: Ishalla Nuk Më Bëhet… - Lajme-Javore