Gashi: Duhet të jemi të ndërgjegjshëm që intelektualisht dhe moralisht ta ruajmë identitetin tonë

Gashi: Duhet të jemi të ndërgjegjshëm që intelektualisht dhe moralisht ta ruajmë identitetin tonë

“Shqiptari i Maqedonisë është ai i cili e ka në vete primordialetetin dhe e ka ruajtur më së shumti thelbin apo esencën e trashëgimisë së vet, të kulturës dhe identitetit. Andaj ne dy herë më shumë jemi ndjerë të përgjegjshëm e të ndërgjegjshëm intelektualisht dhe moralisht, që nëpërmjet krijimit të subjektit t’i promovojmë këto vlera. Ne kemi në dorë qelizën e fundit të shqiptarizmës që të mbijetojë me shekuj.

Njerëzit e AlternAtivA-s janë përçuesit e traditës, kulturës, të historisë dhe të identitetit të kahmotshëm të shqiptarëve nga brezi në brez”, ka thënë kryetari i AlternAtivA-s, Afrim Gashi, në ligjëratën e mbajtur në Akademinë Politike me temë: “Pse një subjekt politik? (ideologjia dhe qëllimet afatgjate)”.