Fitime Me Pandeminë, Më Të Pasurit E Botës Shtuan Pasurinë Me 27% - Lajme-Javore