Fëmija Lind Me Sendin E Çu.ditshëm Në Dorë, Çme.ndet Rrjeti Dhe Mjekët - Lajme-Javore