E Rrallë: 80-Vjeçari I Krishterë Që Ua Mëson Fëmijëve Leximin E Kur’anit (VIDEO) - Lajme-Javore