Depërton uji në fyt pa dëshirë!

lD1sgcdq islamic lantern with blurred mosque background al fitr adha eid 1200x800 1 696x464 1

Gjykimi për agjëruesin të cilit i depërton uji në fyt pa dëshirë!

• Pyetja:

Në qoftë se i prishet agjërimi një personi kur është duke u pastruar, i depërton uji deri në fyt përmes gojës apo hundës, ndërsa kjo ndodh pa dëshirën e tij; ndaj tij a obligohet që ta ushqejë të varfërin për këtë ditë? Si dhe a duhet ta kompensoj me agjërim atë ditë?

• Përgjigja:

Nuk duhet ta kompensoj me agjërim atë ditë. Përderisa nuk e bën me qëllim, nuk duhet ta kompensoj me agjërim atë ditë. Pra, agjërimi i tij është i saktë dhe nuk obligohet ta ushqej të varfërin. Sikur të depërtonte uji në fyt gjatë abdesit, guslit apo gjatë futjes se ujit në hundë, ndonëse këtë nuk e bën me qëllim, agjërimi i tij është i saktë dhe nuk ka asnjë detyrim ndaj tij, po!

| Shejh AbdulAziz ibën Baz, Allahu e mëshiroftë! |

Përktheu: B. Gj.