COVID- F BI NGRE AL ARMIN: KI NA PO KËRKON TË V JEDH VAKSINËN E KORONAVIRUSIT

COVID- F BI NGRE AL ARMIN: KI NA PO KËRKON TË V JEDH VAKSINËN E KORONAVIRUSIT

Hake rat ki nezë janë vënë në punë për të vjedhur sekr etet e luf tës kun dër koron avirusit. Është ky ala rmi që sipas C NN është dhënë nga F BI dhe Homel and Security. Po sipas prestigjiozes amerik ane, hake rat e drag oit az iatik nuk janë të vetmit që po kërkojnë të vjedhin informacione mbi përgatitjen e vaksinës anti koronavirus. Sipas dosjes së krijuar nga Ameri kanët, hajdutët aktivë të informacionit mbi koronavirusin janë nga të paktën një dyzinë vendesh, mes të cilëve edhe ata nga Ira ni por gjithashtu edhe ata nga aleati historik i SH BA, ata nga Kore ja e Jugut.

Sipas CN N, flitet për “gjueti për të dhëna në lidhje me vaksinat, trajtimet dhe testet” nga “aktorët jo-tradicionalë”: studiues dhe studentë aktivë në Shte tet e Bas hkuara, të udhëzuar nga Pe kini për të vjedhur të dhëna në laborator ët ku kryhen studimet kryesore për vaksinën.
Dosja e pretenduar nga CNN është një tjetër faqe e err ët që i shtohet marrëdhënieve tashmë të nxehta midis SHB A dhe Ki nës

Në fakt, sipas F BI, gjuetia për vjedhjen e pronësisë intelektuale është rritur shumë gjatë muajve të fundit, konstatim ky që inteligjenca amerikane e ka nxjerrë prej dëshmive të shumë profesorëve dhe shkencëtarëve.

Para rreth dhjetë ditësh, hakerat hakerat iranianë u futën në të dhënat e Gil ead, prodhuesi i ilaçit Rem desivir, i konsideruar nga shumë njerëz si një nga më efektivët në luftën kundër kronavirusit, dhe i aprovuar për përdorim nga agjensia qeveritare amer ikane ‘Administr ata e Ushqimit dhe Barnave’.