Çm Endet Era, Vendos Dy Pe’nis Në Gjo’kset E Saj - Lajme-Javore