Bujar Osmani: Le të hapen kazinot – mbyllni xhamitë

Bujar Osmani: Le të hapen kazinot – mbyllni xhamitë

Zëdhënësi i Ba shkimit Demo kratik për Inte grim, Bu jar Osm ani, mbrëmë në emisionin ” Cl,ick Pl,us” në T V 21, duke folur rreth situatës me pan,deminë në vend, ka thënë: ” Bux heti i Maqe,donisë komplet mvaret nga hyrjet dhe paratë e kazin,oneve dhe basto.reve në vend”, shtoi Osma ni. Sipas Bu jar O,smanit është vendim i qëlluar i qeverisë hapja e bastoreve dhe kazioneve.

Ndryshe, sipas informacioneve nga burimet e afërta me BD,I-në dhe qeverinë, marrim vesh se Bu jar Osm ani në muaj të Ramazanit ka kërkuar mbylljen e xhamive dhe hapjen e bastoreve dhe kazioneve në vend.