Boki 13: Unë do të jem lideri i ardhshëm i Maqedonisë!

Boki 13: Unë do të jem lideri i ardhshëm i Maqedonisë!

Në fund të dëshmiasë disa orëshe në gj ykatë, i akuzuari numër një në rastin Re ket, Bojan Jovanovski-Bo ki 13, tha se pas përfundimit të procesit gjy qësor do të futet në politikë.

“Unë jam i burg osur poli tik”, tha ai. “Juve ndoshta do tu tingëllojë banale, disa analistë ndoshta do të mendojnë se jamë çmen dur, por nga ky moment ju tregoj se para jush qëndron lideri i ardhshëm i këtij vendi dhe kam plan të merem me pol itikë”, theksoi Bojan Jovano vski, i njohur si Boki13.

Ndërkaq pyetja e vetme e prokurores Vilma Ruskovska ndaj Bokit ishte nëse për të poseduar mjete legale duhet të posedojë transaksion legal.