Ambasadori Am erikan befason me deklaratë, Albin Kurtit Am erika është duke i bë ku rth sepse…

Ambasadori amer ikan në Kos ovë, Ph ilip K osnett e ka futur liderin e Lëvizjes Vetëve ndosje, Alb in Kurt i, pretendentin për kryeministër në një “kurth ame rikan”. Një kompliment dhe tri kërkesa, ia ka bërë sot amba..sadori Koso nett, Kurtit, shkruan Gazeta Insa..jderi. Kërkesat e tij për Kurtin, janë kërkesa për të cilat lideri i VV-së është kategorikisht ku ndër tyre, ndryshimi i kufijve dhe mini-shengeni, derisa shtron këto kërkesa, në të njëjtën kohë Koso nett i thurrë lavde Kurtit. Ko..snett ka thënë për Kurtin se ai ka ndryshuar dhe është njeri shumë inteligjent dhe shumë i pjekur

Ambasadori ameri kan në Kos ovë, Phi lip Kosne tt e ka futur liderin e Lëvizjes Vetëvend osje, Alb in Kurti, pretendentin për kryeministër në një “kurth amer ikan”. Një kompliment dhe tri kërkesa, ia ka bërë sot ambasadori Kosonett, Ku.rtit, shkruan Gazeta Insajderi.

Kërkesat e tij për K.urtin, janë kërkesa për të cilat lideri i V V-së është kategorikisht ku ndër tyre, ndryshimi i kufijve dhe mini-shengeni, derisa shtron këto kërkesa, në të njëjtën kohë Koso nett i thurrë lavde Kurtit. Kosn ett ka thënë për Kurt in se ai ka ndryshuar dhe është njeri shumë inteligjent dhe shumë i pjekur

The post Ambasadori Am erikan befason me deklaratë, Albin Kurtit Am erika është duke i bë ku rth sepse… appeared first on Portali ARENA.