A do të ketë prap karantinee, Ja deklarata e papritur e eksperteve se..

A do të ketë prap karantinee, Ja deklarata e papritur e eksperteve se..

Dhe varet nuk e dimë se çfarë do tregojnë treguesit. Prandaj duket se cili vend eploteson ose jo. Ne shifraat është proces që bazohet e diskutime që bëhen në bazë të tyre, tha Rakacolli.Tregojnë se mund në listën e kuqe, rre/ ziku për popullatën shqiptare është i madh. Pavarësisht se jemi pak më mirë se vendet rreth nesh.Por jemi në rre/ zik. Është kategoria e katërt e riskuut, kjo është më elarta dhe duhen marrë masat, Për fat nga termi i jeteve te hum bura dhe rasteve terenda jemi më mirë.

Por nga qaarkullimi në komuntetit, vak sinimi duhet të jetë stra tegjia kryesore zgjidhja kryesore. Megjithatë potenciali i vir usit për të bërë deeme, percjell si cdo here ditorja.