Connect with us

Ruajtën υ.rgjë..rinë për ditën e parë të m. artesës, kur filluan ta b. ëjnë zbυluan të υërtetë e frίkshme

Lajmi Fundit

Ruajtën υ.rgjë..rinë për ditën e parë të m. artesës, kur filluan ta b. ëjnë zbυluan të υërtetë e frίkshme

Ata e kishin ima gjinuar tërësisht ndryshe ditën e tyre të martesës, e më konkretisht, natën e parë të martesës.

Të dy, kur ishin njohur ishin të vi.rgjër, dhe marrë sh kak edhe nga besimi i tyre, kishin vendosur që për herë të parë do të bënin dashuri kur të martoheshin.

Pas dy vitesh ata martohet, por nata e parë e tyre rezultoi një tr aumë e madhe për vajzën.Ben Coussens 31 vjeç dhe bashkëshortja e tij 28 vjeç are,

Emily, atë natë zbu luan se ajo vuante nga një së.mundje e veçantë, fi zike dhe ps.ikologjike, e cila nuk e lejonte që të kryente mar.rëdhënie sek.sua.le.

Pas kontrollit me mjekun, ajo u dia.gno.stiku me va.gin.izëm, një rast ku muskujt va.gin.ale sht.rë.ngohen kur te ntohet dep.ër.timi.Iu deshën

6 vite deri sa ajo ishte krejtësisht normale dhe jeta e saj se.ksu.ale nuk kishte më probleme,

e këtë e arriti me terapi fi.zike si dhe me se anca me ndihmë të psikologëve. Tashmë ata janë të lumtur, dhe janë bekuar me një vazjë.

Continue Reading
You may also like...

More in Lajmi Fundit

Most Popular

Recent News

To Top