Connect with us

Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëria shumë shpejtë në BE? Jepet lajmi i mirë, në fillim të 2024-ës…

Lajmi Fundit

Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëria shumë shpejtë në BE? Jepet lajmi i mirë, në fillim të 2024-ës…

Komisioni Evropian takimin e fundit dypalësh të procesit të shqyrtimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për Cluster 3 të acquis të BE-së e zhvilloi më 16 qershor.

Procesi teknik i quajtur ndryshe si procesi “screening” është faza e parë përgatitore para hapjes se negociatave për anëtarësim në BE, për vlerësimin analitik të legjislacionit shqiptar nëse është në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Ekspertët nga Komisioni Evropian, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë diskutuar mbi nivelet e gatishmërisë së vendeve dhe kanë diskutuar mbi planet e autoriteteve për të përafruar më tej me acquis të BE-së.

Grupi 3 mbi Konkurrueshmërinë dhe Rritjen Gjithëpërfshirëse përfshin transformimin dixhital dhe median, shkencën dhe kërkimin, sipërmarrjen dhe politikën industriale. Ai gjithashtu mbulon politikën sociale dhe punësimin, arsimin dhe kulturën, si dhe bashkimin doganor, politikën ekonomike dhe monetare dhe tatimet.

Tetë takime dypalëshe të shqyrtimit u zhvilluan midis zyrtarëve të Komisionit Evropian dhe përfaqësuesve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke shqyrtuar gjendjen e dy vendeve.

Hapi tjetër në shqyrtimin e grupit 3 do të jetë raporti i Komisionit Evropian për Këshillin mbi shkallën e gatishmërisë së Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në këtë grup, planet e tyre për punën e ardhshme për këtë dhe mbi indikacionet paraprake të çështjeve që mund të lindin gjatë negociatave.

Të 27 shtetet anëtare duhet të vendosin me unanimitet, në bazë të propozimit të Komisionit nëse në fillim të vitit 2024 me Shqipërinë, do të nisin zyrtarisht negociatat për grup-kapitullin e parë.

Më 19 korrik 2022, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut morën dritën jeshile për fillimin e bisedimeve të pranimit që përfundimisht mund të çojnë në anëtarësimin në BE.

*Acquis është i ndarë në 33 kapituj negociues, të grupuar në gjashtë grupe, që mbulojnë çdo aspekt legjislativ, të cilat të gjitha individualisht mund të mbyllen vetëm me bekimin unanim të të gjitha shteteve anëtare të BE-së.

Continue Reading
You may also like...

More in Lajmi Fundit

Most Popular

Recent News

To Top